Adatkezelési tájékoztató

a kipufogoalkatreszek.com weboldal működésére vonatkozóan.
2023.06.10

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Katona Attila EV . (székhely: 1173. Budapest Bélavár u. 28. nyilvántartási száma: 57341413 adószáma: 59323121-2-42 ismertesse Önnel a kipufogoalkatreszek.com weboldal (továbbiakban: weboldala) működésével, szolgáltatásaival és a hírlevelek küldésével kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR)) előírásainak és a hatályos Magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

A weboldalak működéséhez, a szolgáltatások nyújtásához és a hírlevelek küldéséhez tapadó adatkezelések tekintetében Katona Attila EV. adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő).
Adatkezelő elérhetősége: attila@eastcar.hu

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

 1. A kipufogoalkatreszek.com weboldalon működő webshopban történő vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

A weboldalon működő webshopban történő vásárlásának teljesítése érdekében használjuk el az Ön adatait. (adatkezelés célja) A vásárláskor Ön szerződést köt velünk az ÁSZF-ünk elfogadásával, amelyben vállaljuk, hogy a vásárlás teljesítése érdekében eljárunk és a vásárlás során megadott adatokat kizárólag a vásárlás lebonyolítása érdekében használjuk fel.

A vásárlás zökkenő mentes lebonyolítása érdekében az alábbi adatait kezeljük:

 1. Ön megrendeléskor megadott személyes adatai (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám),
 2. a vásárlás során a vásárolni kívánt termékre vonatkozó azonosító adatok,
 3. megrendelés azonosítója, dátuma,
 4. a számlázással kapcsolatban megadott adatok,
 5. kedvezményre vonatkozó adatok,
 6. a fizetés módjával kapcsolatban megadott adatok
 7. szállítással kapcsolatban megadott adatok,
 8. egyéb, Ön által megadott információk,
 9. szavatossági, jótállási igények teljesítése, reklamáció kezelés,
 10. elégedettségi felmérés során megadott pontszám, szöveges visszajelzés.

A fenti adatok tekintetében az adatkezelés az Önnel a szolgáltatás nyújtásának részleteit tartalmazó szerződés (Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF) megkötése és az abban foglaltak teljesítése érdekében kezeljük a Rendelet 6. § 1) b) pontja alapján. A szerződés megkötése az ÁSZF-nek a vásárlás folyamatban Ön által tett elfogadásával történik.  Ha adatait nem adja meg, vagy nem megfelelően adja meg, a vásárlás folyamatát, vagy a vásárlás teljesítését nem tudjuk az Ön számára biztosítani.

Az adózási előírásokhoz kapcsolódó adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§ (1)-(2) bekezdései alapján a vásárlás teljesítését követő 8. év végéig tároljuk.

A szavatossági, jótállási igényeinek érvényesítésekor adatait az ÁSZF teljesítése érdekében (Rendelet 6. § 1) b) pontja alapján) és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak (pl. 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet) megfelelés miatt kezeljük a Rendelet 6. § 1) c) pontja alapján. Ha reklamációja nem tartozik a szavatosságok, jótállások körébe, adatát az ügylezárását követő 90 nappal töröljük.

Ha a vásárlással kapcsolatos véleményét, értékelését megosztja velünk, akkor ezeket az adatokat a véleményadást követő 180. napon töröljük.

Amennyiben fizetéskor kártyás fizetést választ, a fizetési szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó partnerünk, OTP Mobil Kft. (Simple Pay) számára a név, e-mail cím, telefonszám adatok átadásra kerülnek a fizetési szolgáltatás biztonságának elősegítése érdekében. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

A vásárolt termék kiszállítása érdekében a Magyar Posta Logisztika Központ szolgáltatását vesszük igénybe, amely érdekében a kiszállításhoz szükséges adatokat átadjuk a szolgáltató (önálló adatkezelő) számára. A Magyar Posta fuvarozáshoz kapcsolódó adatkezelésének feltételiről az Adatkezelési Tájékoztatójuk 15. pontjában olvashat. https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato#15.

 1. Az adatkezelő által működtetett hűségprogramhoz kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelő hűségprogramján keresztül vásárlási kedvezményekkel, akciókkal kíván további előnyt biztosítani a programra regisztrált felhasználók számára.

Az adatkezelési cél elérése érdekében Adatkezelő az Ön következő adatait használja fel:

 1. regisztrációkor megadott adatok (név, e-mail cím, regisztráció időpontja)
 2. vásárlások és a kapcsolódó kedvezmények adata,
 3. kedvenc termékek,
 4. szállítási és számlázási cím.

A fenti adatok kezelése az Ön hozzájárulásán (Rendelet 6. § 1) a) pont) alapul, amelyet a regisztrációkor ad meg. Ha adatait nem adja meg, nem tud a hűségprogramba csatlakozni.

Adatait regisztrációjának (fiókjának) törléséig kezeljük, a fiók megszüntetését követően az adatok törlésre kerülnek kivéve azokat, amelyek tárolása jogszabályi kötelezettségünk alá esik pl. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (1)-(2) bekezdései alapján.

 1. Hírlevél feliratkozás és hírlevelek küldése

Adatkezelő a weboldalon számos alkalommal lehetőséget biztosít arra, hogy magánszemély érdeklők feliratkozzanak hírlevelére az erre a célra biztosított, feliratkozó felületen. A feliratkozási lehetőség minden esetben tartalmaz tájékoztatást az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről és az Adatkezelési Tájékoztató elérhetőségét.

Az Adatkezelő által az Ön számára biztosított hírlevelek hasznos, érdekes, értékes információkat, ajánlatokat, állandó vagy időszakos kedvezményeket, levásárolható kuponokat és egyéb, az Ön személyére szabott információkat tartalmazhatnak a kapcsolattartáson túl. A hírlevelek tartalmának személyre szóló célzása kizárólag az Ön által megadott adatok és/vagy vásárlási szokása alapján történik.

A hírlevelek kiküldése érdekében adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

 1. e-mail cím,
 2. feliratkozás időpontja,
 3. hírlevél típusa,
 4. vásárláshoz kapcsolódó adatok,
 5. kedvezmények.

Adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy hírlevelünket eljuttassuk az Ön részére. Adatkezelő más adatkezelő részére a kezelt adatokat nem adja át és más adatkezelő ajánlatait nem küldi meg az Ön számára.

Az adatkezelés az Ön által megadott önkéntesen megadott hozzájáruláson alapul (az adatkezelés jogalapja) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, amely feljogosít minket arra, hogy hírleveleket küldjünk. Hozzájárulásának visszavonása vagy a hírlevélben rendelkezésre álló lemondás funkció használata esetén adatait haladéktalanul töröljük (adatkezelés tartama).

 1. januárjában és azt követően kétévente felülvizsgáljuk adataink pontosságát és az inaktívvá vált (pl. egyetlen hírlevelünket sem nyitotta meg) vagy nem működő (hírlevelek visszapattannak) e-mail címeket – lemondás hiányában is – töröljük.
 2. Nyereményjáték

Adatkezelő folyamatosan, havi ismétlődéssel nyereményjátékot tart a webshopjában vásárlók között. A nyereményjáték feltételeit megismerheti https://kipufogoalkatreszek.com/nyeremenyjatek/.

Az adatkezelés a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik. A nyereményjátékok kisorsolása, kézbesítése és a nyeremények érvényesítése érekében Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

 1. a) vásárlója neve, a vásárlás dátuma, a rendelése száma a részt vevő azonosítása és a sorsolás lebonyolítása érdekében,
 2. b) nyertes neve, email címe és telefonszáma a nyertes értesítése érdekében,
 3. c) nyertes neve, rendelésszáma a weboldalon való megjelenítés céljából.

A fenti adatokat Adatkezelő annyi ideig használja, amíg az a nyeremény kézbesítéséhez, érvényesítéséhez vagy a nyereményjátékhoz kapcsolódó számviteli előírások teljesítéséhez szükséges. A nyertes nevének közzététele adatkezelő weboldalán 1 hónapig tart.

Az Adatkezelő üzleti érdeke a nyereményjáték meghirdetett szabályzatban előírtak szerinti lebonyolítása, ezért az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelés].

Adatkezelő mérlegelte a játékban résztvevők adatának nyereményjátékban való részvétel céljából történő adatkezelését a résztvevők szempontjából és arra az álláspontja jutott, hogy a résztvevők érdekeinek védelme teljes mértékben érvényesül, jogaik és szabadságuk nem csorbul a folyamatban lévő adatkezelés során. Adatkezelő a nyereményjáték lebonyolításához szükséges és azzal arányos adatok körét használja, a nyereményjátékról a weboldalán számos alkalommal tájékoztatja a vásárlókat és a vásárlók számára semmilyen hátrány nem keletkezik az adatkezelésből adódóan. A vásárlóik számára kifejezetten előnyös a nyereményjátékban való részvétel lehetősége és az azzal járó adatkezeléssel.

 1. Ön által kezdeményezett ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel

Adatkezelő weboldalán lehetőséget biztosít az Ön számára, hogy weboldala erre célzott pontján egyedi kérdésével, igényével, termékkel kapcsolatos érdeklődésével erre vonatkozó igénye esetén megkeresse az Adatkezelőt. Az adatok megadása nélkül nem tudunk Önnek kérésével kapcsolatban segíteni.

A megkeresések gyors és hatékony elintézése érdekében Adatkezelő bekéri az Ön e-mail címét, a megkeresés tárgyát és a gépjármű típusát. (kezelt adatok köre)

Adatkezelő eljárása az Ön által, a megkeresés leadásakor megadott önkéntes hozzájáruláson alapul. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A megkeresés elintézése elektronikus úton történik.

Adatkezelő adatait a megkeresés elintézésének idejéig, de maximum 30 napig vagy hozzájárulása visszavonásáig tárolja.

 1. Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Ha olyan megkeresés érkezik Öntől hozzánk a vásárlást követően, amely a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően fogyasztó védelmi panasznak minősül, kötelesek vagyunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően eljárni.  Ha Ön ilyen panasszal fordul hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

A panaszkezelési folyamat során kezeljük az Ön nevét, telefonszámát, email címét, a panasz tartalmát, megtételének időpontját, a jegyzőkönyvet. (kezelt adatok köre)

Ezeket az adatokat, a panaszokkal együtt a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg. (adatkezelés tartama)

Az adatkezelésünk jogalapja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, amely 17/A. § (7) bekezdése rendelkezik az adatok tárolási idejéről. ([Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés).

 1. Cookie-k (sütik) használata

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a weboldalt üzemeltető szerver az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse annak bizonyos beállításait, biztosítsa a weboldal teljes körű, kényelmes használatát és közreműködik abban, hogy néhány számunkra releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk látogatóinkról, illetve weboldalunk reklámozására folytatott kampányok sikerességét, hatékonyságát növeljük.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát, funkcióját, működtetőjét az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A sütikhez kapcsolódó adatkezelésünk jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

Az általunk használt cookie-k részletes megjelölését jelen adatkezelési tájékoztató melléklete tartalmazza: Cookie tájákoztató melléklet

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 1. Az adatkezelésbe bevont szolgáltatók (adatfeldolgozók)

Adatait szerződéses partnerünk, Márton Tamás egyéni vállalkozó (e-mail cím: info@webhelyesarcu.hu, székhely: 1131 Budapest, Keszkenő utca 13.) (tárhelyszolgáltató) által biztosított szervereken tároljuk az Európai Unióban.

A hírlevél küldő szolgáltatás működtetésében, a hírlevelek személyre szabásában, valamint a belső CRM rendszerünk működésében szerződéses partnerünk, a SalesAutopilot Kft. (székhelye: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C) támogat minket.

Könyveléshez az AGIL-4 Kft. (1046, Budapest, Erdősor u. 2., agil.kft@upcmail.hu), míg számlázáshoz a Számlázz.hu KBOSS KFT. (1031, Budapest, Záhony utca 7.) szerződéses partnereke szolgáltatásait vesszük igénybe.

A weboldal és a CRM rendszer üzemeltetéséhez szerződéses partnerünk: Németh Sándor Ev. (e-mail cím: nemet.sandor@autoalkatreszwebaruhaz.com, székhely: 1115 Budapest, Etele út 42/b)

 1. Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

Számunkra fontos az Ön személyes és üzleti adatainak biztonsága. Ennek érdekében az Adatkezelő által folytatott adatkezelések során adatokat csak titkosított csatornán keresztül kér be Öntől, minden adatforgalom és kommunikáció titkosított csatornán keresztül történik. Csak olyan adat bekérése történik, ami ahhoz kell, hogy az adatkezelési célokat Adatkezelő megvalósíthassa.

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 1. Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján info@autoalkatreszwebaruhaz.com email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján – a jogszabályban megjelölt keretek között:

 1. hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
 2. tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
 3. bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))
 4. kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
 5. kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha
  1. a személyes adatokra már nincs szükség a 1. és 2. pontokban megjelölt célokból (szakmai anyagok rendelkezésre bocsátása, hírlevelek küldése);
  2. Ön visszavonja a hozzájárulását, és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. Ön tiltakozik a hírlevelek küldése ellen;
  4. adatai kezelése jogellenesen történt;

Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 1. kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk), ha:
  1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben;
 2. kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);
 3. tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők(21. cikk (2)-(3));
 4. tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1055, Flak Miksa u. 9-11., ügyfelszolgalat@naih.hu)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén – azonosítást követően – legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.